Startsida 2022

Vi ses 10-19 februari 2023!

CirkusMania är Stockholmsregionens årliga cirkusfestival som samlar scener och kompanier för att tillsammans bjuda på galet mycket cirkus och visa hur spännande, kreativ och varierad cirkusen av idag är!

Programmet för 2023 års festival släpps i slutet av november.

Behöver du också mer cirkus i ditt liv?

Följ vårt arbete
@cirkusmania på Insta och FB

CirkusMania initierades och har koordinerats av Subtopia sedan 2019, med målet att i ett omfattande samarrangemang mellan aktörer över hela Stockholms-regionen skapa ett brett intresse och nyfikenhet för samtida cirkus hos etablerad och ny publik. Subtopia är en produktionsplats för konst, kultur och sociala näringar som främjar konstnärlig produktion med särskilt fokus på cirkus, urban konst, entreprenörskap och ungdomsverksamhet. Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB och motorn i Botkyrka kommuns satsning på konst, kultur och kreativa näringar.