How Now Circus 2022

How Now Circus?

Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker

Under samlingsnamnet ‘How Now Circus?’ är Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker tillbaka i CirkusMania med en samling verk och kreativa processer som undersöker cirkus och allt där bortom. Kroppar, rep, nervceller, förvecklingar med natur och teknologi, virtuella och verkliga rum – allt strålar samman i ett ömsint utforskande av cirkus som ännu inte finns, och som ställer frågan: härifrån nu, till vart? Varje dag under de tre dagarna presenterar tio studenter sina masterprojekt.

Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker vidgar cirkusen genom tvärdisciplinära dialoger om samtida filosofi, inklusivitet och mångfald, hållbarhet, rörelse och rum, nya teknologier, social utveckling, arkitektur, urban design och miljöfrågor.

Artister: Alejandra Deza, Gaia Santuccio, Georgia Trikka, Jason Dupree, Konstantin Kosovec, Marjut Sabina Hernesniemi, Myrsky Rönkä, Petra Lange, Stav Meishar, Danny Tavori
Koordinator:  Ana Sánchez-Colberg
Publik: Från 12 år
Längd: 6 timmar
Språk: Inget tal
Fotograf: M&M

Scen:
Stockholms Konstnärliga Högskola, Brinellvägen 58, Stockholm
Datum och tider:
OBS! Tiderna har ändrats pga nya coronarestriktioner.
Tiderna nedan gäller! Mer info finns här.

Fredag 11 februari kl 18.30-19.15
Lördag 12 februari kl 13.00 – 18.00
Söndag 13 februari kl 13.00 – 19.00
Köp biljett Buy ticket