CirkusMania 2021

CirkusMania 12–21 februari 2021

CirkusMania är en festival som i ett omfattande samarbete når ut brett med cirkus i Stockholmsregionen. Arrangörer anmäler föreställningar eller andra evenemang, som tillsammans utgör ett festivalprogram utspritt över länet.

I februari genomförde vi den andra upplagan av CirkusMania. 23 scener presenterade 28 föreställningar för olika åldrar och målgrupper i 11 kommuner runt om i regionen. Festivalen kom nära publiken och överraskade genom att visa vilken spännande, spretig och utvecklad konstform den samtida cirkusen är. Några scener presenterade cirkus för första gången, och festivalen i sin helhet fick en publikbeläggning på fantastiska 89 %.

Vi vill gärna få kontakt med scener, arrangörer och artister som är intresserade av att presentera program. Scener i hela regionen kan delta.

Mer information finns här
Anmälningsformulär finns här

Deadline för anmälan är den 15 oktober.

Om du har idéer som du vill diskutera är du välkommen att höra av dig till cirkusmania@subtopia.se

Med stöd av