Festival 2020

Stockholms nya cirkusfestival
7–16 februari 2020

Den första upplagan av CirkusMania ägde rum i februari 2019 och presenterade nio föreställningar samt en fotoutställning på åtta scener över Stockholmregionen.

I Stockholm finns en växande cirkusintresserad publik, men hittills har det inte funnits någon cirkusfestival. Med stöd av Kulturrådet har Subtopia haft möjligheten att utveckla ett festivalkoncept av samarbete mellan scener och artister, för att på så vis presentera cirkus i större skala och geografisk spridning.

Idén med CirkusMania är att scener och andra programläggande organisationer anmäler föreställningar och andra cirkusrelaterade evenemang till ett festivalprogram. Inget centraliserat urval görs; alla evenemang som uppfyller vissa kriterier kan ingå. Målgruppen för CirkusMania är publiken i Stockholms län – och programmet marknadsförs även gentemot svenska och internationella arrangörer.

Deltagande scener och programläggande organisationer ansvarar själva organisatoriskt, ekonomiskt och tekniskt för att deras anmälda program genomförs. Programläggande scener och organisationer betalar artisterna med fast arvode eller delad biljettintäkt. Artister som själva ordnar en spelplats behåller sina biljettintäkter. CirkusMania erbjuder inget gage, och gör inget anspråk på biljettintäkter. Det kostar inget att delta i CirkusMania.

CirkusMania kan förstås som ett paraply som erbjuder övergripande marknadsföring till publiken i Stockholmsregionen samt till svensk och internationell bransch. CirkusManias koordinator verkar för att programmet i sin helhet ska spridas över festivalveckan och länet, och för dess mångfald och konstnärliga bredd. Artister som söker en spelplats kan listas i en sammanställd lista som delges scener som söker program. Vid behov kan visst stöd vara möjligt för artister och scener utifrån individuella överenskommelser. CirkusMania kommer också att arrangera en gemensam mötesplats för festivalens deltagare och besökare.


Läs mer om vad CirkusMania erbjuder
och om kriterierna i denna guide.

Guide i PDF


Deadline för att anmäla programpunkter
till CirkusMania är 15 oktober 2019.

Anmälan görs här
CirkusMania kommuniceras och koordineras av Subtopia.
Koordinerande producent och kontaktperson: Louise Ideberg.
Frågor ställs vänligen till 
cirkusmania@subtopia.se.
 

Här kan du läsa mer om Subcase
Följ oss på Instagram och Facebook!