dansistan cirkusistan

DANSISTAN/CIRKUSISTAN är ett arrangörsnätverk av 28 scener i Stockholms stad och län, Uppsala och Gävle som visar dans och cirkus för den unga publiken på 0 -18 år. Varje år presenteras ca 130 föreställningar på alla scener, i ett mångsidigt program av samtida dans, cirkus och street, präglat av kvalitet och tillgänglighet.