Gula Villan

Gula Villan är en plats för samskapande aktiviteter med syftet att främja social hållbarhet för individer och grupper. Genom dans, lek, cirkus, musik och annan kreativitet skapar besökarna tillsammans i den tillåtande och lustfyllda atmosfären.
Presenterar under CirkusMania:
Peter Åberg – Minnet
Adress:
Turingevägen 9, Järna
Närmaste kollektivtrafik:
Järna Station
Webbsida:
Gula Villan