Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola

Utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera, teater och annan scenkonst. Institutionen för cirkus ska ge studenterna kunskap om, och förståelse för, konstnärliga uttryck i cirkusens många former. Studenterna bidrar genom sitt konstnärskap till en utveckling av cirkuskonstens vokabulär och en omdefiniering av cirkus som konstform.
Plats:
Brinellvägen 34, Stockholm
Tunnelbanestation:
Tekniska högskolan
Webbsida:
Stockholms konstnärliga högskola