Stockholms konstnärliga högskola

Utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera, teater och annan scenkonst. Institutionen för cirkus ska ge studenterna kunskap om, och förståelse för, konstnärliga uttryck i cirkusens många former. Studenterna bidrar genom sitt konstnärskap till utveckling av cirkuskonstens vokabulär och en omdefiniering av cirkus som konstform.
Adress:
Brinellvägen 58, Stockholm
Närmaste kollektivtrafik:
Tekniska högskolan
Webbsida:
Stockholms Konstnärliga Högskola